Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu 2023

Bu yıl 15.’sini yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Arçelik olarak stratejimiz ile tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir büyüme ve değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, bu stratejimiz ve kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz ile entegre yapıda oluşturduğumuz iş modelimiz doğrultusunda yürütüyoruz. Arçelik olarak gezegene, insana ve iş dünyasına karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzdaki ilerlememizi her yıl sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığıyla siz paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuz, sürdürülebilirlik stratejimizi, hedeflerimizi, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki ilerlememizi ve ayrıca öne çıkan finansal performansımızı içermektedir. Aksi belirtilmedikçe Raporumuzda yer alan bilgi ve veriler, 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında hazırlanmış olup, bu kapsamda Raporda yer alan sosyal ve çevresel göstergeler gelirlerimizin, ticari faaliyetlerimizin veya tam zamanlı çalışanlarımızın %75’inden fazlasına tekabül etmektedir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) üyesi olan Arçelik’in Sürdürülebilirlik Raporları, 2020 yılından bu yana Reporting Matters tarafından değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. 2021 Raporu için alınan geri bildirimler doğrultusunda bu yılki Raporda iyileştirmeler yapılmıştır. Koç Holding, Paydaş Kapitalizmi Metrikleri (SCM)’nin imzacısıdır. Bir Koç Topluluğu Şirketi olarak Arçelik, Paydaş Kapitalizmi Metriklerini (SCM) yatırımcılara ve diğer menfaat sahiplerine 2022 Sürdürülebilirlik Rapor’unda sunmaktadır.  

Paylaş!