Ford Otosan Entegre Faaliyet Raporu 2023

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. olarak sürdürülebilirlik alanında geçmişten bugüne yürüttüğümüz çalışmalarda; adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız ile Birleşmiş Milletler ( BM ) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ( UN Global Compact - UNGC ) imzacı üyeleri arasında yer alıyoruz. Tüm iş süreçlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayacak şekilde yönetiyoruz. Borsa Istanbul ( BIST ) Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği ( GEI ) ( 2021’den itibaren ) endekslerinde yer alıyoruz. Son beş yıldır Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ( Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index - DJSI ) aktif olarak yanıt veriyoruz. Karbon Saydamlık Projesi’nin ( Carbon Disclosure Project - CDP ) iklim ve su programlarına yanıt veriyoruz. 2022 yılında Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne ( SBTi - Science Based Targets Initiative ) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Ayrıca İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne ( TCFD ) destek veren şirketler arasında yer alıyoruz ( Detaylı TCFD tablosuna sayfa 72’den ulaşabilirsiniz ). Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ( WEPs ) imzacısı olarak faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Insan Hakları ve Iş Dünyası Rehberi, Uluslararası Çalışma Örgütü ( ILO ) Çalışma Yaşamında Temel Ilkeler ve Haklar Bildirgesi ile Ekonomik Kalkınma ve Iş Birliği Örgütü ( OECD ) Çok Uluslu Şirketler Rehberi taahhüdümüz bulunuyor. Ford Otosan olarak ilk Entegre Faaliyet Raporumuz ile tüm paydaşlarımızın kısa, orta ve uzun vadeli perspektiften değer yaratma çabalarımızı daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan bu rapor ile Türkiye ve Romanya’daki yıllık faaliyetlerimizi, finansal ve finansal olmayan alanlardaki performansımızı, küresel ve sektörel trendlere yanıtlarımızı, Gelecek Şimdi stratejimizi ve bununla bağlantılı kısa, orta ve uzun dönemli hedeflerimiz ile buna yönelik performansımızı, değer yaratma modelimizi, öncelikli konularımızı, kurumsal, stratejik ve risk yönetim yaklaşımlarımızı, paydaşlarımızla ilişkilerimizi, iyi uygulamalarımızı ve beklentilerimizi paylaşıyoruz. Bu rapor, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ( TFRS ), Entegre Raporlama Çerçevesi’ne ( Integrated Reporting <IR> Framework ) ve GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlandı. Entegre Faaliyet Raporu’nda yer verilen 2022 ve 2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin bilgilerde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28/12/2023 tarihli Kararı’na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal veriler esas alınmıştır.

Paylaş!