QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Raporu 2023

QNB Finansbank 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemindeki sürdürülebilirlik performansının özetini, ONB Finansbank 2021 Yıllık Faaliyet Raporunda belirtilen hususları tamamlayıcı bir şekilde sunmaktadır. Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzu Temel Uygulama Düzeyi’ne (Core) ve GRI (FSSS) Finansal Hizmetler Sektör Eki’ne uygun şekilde hazırlanmıştır. Bankamızın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) katkısı da sürdürülebilirlik hedeflerimizin ilgili BM SKA’lar ile uyumlandırılması Geri Bildirim yoluyla sunulmaktadır. Buna ek olarak, 2021 yılında QNB Finansbank’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesine olan katkısını ve desteğini kamuoyuyla paylaşmak için raporda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu (COP – Communication on Progress) Endeksi’ne referans verilmiştir. Bu raporda, “QNB Finansbank A.Ş.”, “QNB Finansbank”, “Bankamız”, “Banka” ve “Biz” terimleri aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Önceki senelerde olduğu gibi, aksi belirtilmediği sürece, raporda bahsi geçen rakamlar ve açıklamalar QNB Finansbank’ın, iştirakler hariç, yurtiçi operasyonlarını yansıtmaktadır.

Paylaş!