Enerjisa Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Enerjisa Enerji A.Ş., küresel trendleri takip ederek ve paydaşlarının beklentilerini karşılamaya çalışarak hem iklimle ilişkili etkilerini yönetmeye hem de Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını iyileştirmeye yönelik güçlü kararlılığıyla, Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biridir. Enerji sektörü, içinde bulunduğumuz on yılda büyük bir dönüşüm geçirmekte ve bu dönüşümün önümüzdeki uzun yıllar boyunca devam edeceği öngörülmektedir. Enerjisa Enerji, sürdürülebilirlik yönetiminin temel yapı taşları olan insan, kültür ve dijital inovasyon ile Türkiye’de ‘Yeni Enerji Dünyası’na geçişe öncülük etmeyi ve dünyadaki enerji sektöründeki lider şirketler arasında yerini almayı hedeflemektedir. Enerjisa Enerji, elektrik dağıtımı, perakende satış ve müşteri çözümleri olmak üzere üç ana iş kolunda faaliyet göstermektedir. Müşterilerine sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmak, şirketin başlıca öncelikleri arasındadır. Yaklaşık 11.500 çalışanı ve üç bölgedeki toplam 14 ilde yürüttüğü faaliyetleri ile Enerjisa Enerji, yaklaşık 10,6 milyon müşteriye ve toplam 22,1 milyon kişiye hizmet sağlamaktadır. Enerjisa 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ve GRI Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu rapor aynı zamanda İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) uyumunu da kapsamakta ve şirketin iklim stratejisi ve kantitatif hedefleri hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Şirket hem iç hem de dış paydaşlar için giderek daha önemli hale gelen belirli Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kriterlerini ve değişen trendleri dikkate alarak 2022 yılı için sürdürülebilirlik önceliklerini gözden geçirmiştir. Enerjisa, performansını bütünsel bir yaklaşımla yönetmek için paydaşlarından geri bildirim almış ve bu geri bildirimler rapora kapsamlı bir şekilde yansıtılmıştır. Bu raporun kapsamı, Enerjisa Enerji A.Ş. çatısı altındaki; Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BAŞKENT EDAŞ), Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. (BAŞKENT EPSAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. (AYESAŞ), Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Toroslar EPSAŞ), Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. ve Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) şirketlerinin tüm lokasyonlarını ve faaliyetlerini kapsamaktadır. Sürekli, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans verileri sağlamak için, rapor öncelikli olarak 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait verileri içermektedir. Ayrıca Şirket, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkılarını da vurgulamaktadır. Okuyucular raporun sonunda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ ne (WEPs) erişebilirler. Enerjisa Enerji, etki odaklı iş modeli kapsamında olumlu bir etki yaratmaya çalışan çevik ve yaratıcı bir şirkettir. Şirket, bütünsel ÇSY odaklı sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, paydaşlarının beklentilerini ve küresel trendleri karşılamaya olan odağı ile Türkiye’de ve dünyada enerji sektörünün öncülerindendir. Raporla ilgili soru, görüş ve önerileri surdurulebilirlik@enerjisa.com adresine iletilebilirsiniz. Paydaşlarımızın geri bildirimlerini önemsiyoruz.

Paylaş!