Assan Aluminyum Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Dördüncü sürdürülebilirlik raporumuz ile tüm paydaşlarımıza ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansımızın ve sürdürülebilirlik anlayışımızın bir özetini sunmayı amaçladık.1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan raporda yer alan bilgiler, tüm faaliyet bölgelerimizi ve iştiraklerimizi kapsamaktadır. Bu rapor GRI Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır.. Raporda katkı sağladığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da yer verdik. 2022 yılı raporumuzu sürdürülebilirlik stratejimiz olan “Vizyon 2025” çerçevesinde, 4 ana bölümde hazırladık. “Daha Memnun Paydaşlar” bölümünde müşteri memnuniyetini sağlayan 4 Assan Alüminyum Sürdürülebilirlik Raporu 2022 uygulamalarımıza, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımıza ve tavizsiz bir öncelik olarak yönettiğimiz ürün kalitesi ve güvenliği uygulamalarımıza yer verdik. “Daha İyi İnsanlar” bölümü, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri yönetimi, çalışan gelişimi ve yetenek yönetimi, ve cinsiyet eşitlliği uygulamalarımızın bir özetini sunduk. “Daha İyi Bir Dünya” bölümünde ise döngüsel ekonomi yaklaşımımız, kaynak verimliliği çalışmalarımız, yenilenebilir enerji yatırımlarımız, çevreci ürünlerimiz yer aldı. “Yönetim Yaklaşımımız” bölümü ise kurumsal yönetim yapımız, risk yönetimi ve iş etiği anlayışımızın kapsamlı bir özetini sunmaktadır. 2022 yılı raporumuzda ASI sertifikasyonuna da özel bir bölüm ayırdık. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bazı çevresel ve sosyal performans göstergeleri; Uluslararası Güvence Denetimi Standardı (International Standard on Assurance Engagements, ISAE 3000) ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri (Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements, ISAE 3410) kapsamında doğrulandı. Rapor hakkındaki her türlü görüş ve önerinizi sustainability@assanaluminyum.com adresinden bize iletebilirsiniz

Paylaş!