Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Raporu 2023

H.Ö. Sabancı Holding olarak 2014 yılından bu yana her yıl ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı ve faaliyetlerimizle yarattığımız değeri şeffaf bir şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli hızlı ve keskin dönüşümümüz ışığında Topluluk amacımızı şu şekilde tanımlıyoruz: “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz.” Bu amacı gerçekleştirmek için ortaya koyduğumuz Sürdürülebilirlik Yol Haritamızı; İklim Acil Durumunun Çözümü için Öncü Adımlar Atmak, İnsan ve Toplum Odaklı Pozitif Etkimizi Artırmak ve Sürdürülebilir İş Modellerini Teşvik Etmek alanları üzerine inşa ettik. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda (Rapor), Topluluk şirketlerinin1 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemindeki Türkiye faaliyetlerine ilişkin performansını ve iyi uygulamalarını paylaşıyoruz. Rapor, Sürdürülebilirlik Yol Haritasında yer alan 2050 hedeflerimizle ilgili ilerlememizi ve Topluluğun performansını Holding ve sektörler2 özelinde açıklıyor. Bu rapor GRI (Global Raporlama Girişimi) Standartları esas alınarak hazırlanmıştır. Rapor hazırlanırken Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’ler) ile İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) (Ek 6: TCFD) önerileri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA’lar) dikkate alınmıştır. Rapor ayrıca faaliyetlerimiz aracılığıyla BM SKA’lara yaptığımız katkıları da içeriyor. Bu yıl, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Yol Haritamızda uzun vadeli amaçlarımıza hizmet eden seçili çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri Uluslararası Güvence Denetimleri Standardı 3000 – “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı” (Revize “ISAE 3000”) ve Uluslararası Güvence Denetimi Standardı 3410 – “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri Standardı” (“ISAE 3410”)3 uyarınca doğrulanmıştır (Ek 5: Güvence Beyanı).

Paylaş!