Şişecam Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Bu rapor, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında sunduğumuz ürün ve hizmetleri, dahil olduğumuz çoklu sektörlerde elde ettiğimiz başarıyı ve bu başarının arkasındaki emeği sürdürülebilir bir perspektifle paydaşlarımıza aktarmaktadır. Şişecam olarak hedefimiz yetkin insan kaynağımızı, akıllı teknolojilerle uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüme entegre ederek, faaliyet alanlarımızdaki performansımızla dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olmaktır. Bu hedefe ilerlerken stratejimiz ise “Küresel Mükemmellik” yaklaşımı ile sorumlu bir büyüme göstermek ve tüm ekosistemin gelişimini destekleyen, sürdürülebilir bir rota izlemektir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve entegre olarak hayata geçirdiğimiz CareforNext stratejisi ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk almakta, tüm deneyim ve yetkinliklerimizi her alanda sürdürülebilir gelişim için kullanmaktayız. Bu rapor 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin çıktılarını kapsamaktadır. Bu genel çerçeve içinde metinler değerlerimizi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu yansıtmakta, şirket faaliyetlerimiz üzerinde etkisi bulunan öncelikli konuları ve bu konulara dair hedef, strateji ve ilerlemelerimizi şeffaf ve sorumlu bir perspektifle ele almaktadır. Sunduğumuz metinler GRI Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır ve sağladığımız veriler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Türkiye ve yurt dışındaki tüm yasal işletmelerini kapsamaktadır.

Paylaş!