Teknosa Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) olarak, bu yıl ikincisini yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden kaynaklanan etkilerimizi, yarattığımız değeri ve bu değerin yönetilmesi konusundaki yaklaşımımızı, sürdürülebilirlik önceliklerimizi, finansal ve finansal olmayan performansımızı tüm paydaşlarımızın görüşüne sunmayı amaçlıyoruz.
Sürdürülebilirlik raporumuzda paylaştığımız veriler aksi belirtilmediği taktirde, 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki Teknosa mağazalarımız (Teknosa, Teknosa Extra, Teknosa Exxtra), teknosa.com, İklimsa (bayi grubu markamız) yetkili bayilerimiz/servislerimiz, güneş enerji santrali (GES) kurulumu hizmetlerimiz ve iklimsa.com faaliyetlerimizin tamamını kapsamaktadır. Bu rapor Küresel Raporlama İnisiyatifi
(Global Reporting Initiative – GRI) Standartları 2021 versiyonuna uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Değer Raporlama
Vakfı (Value Reporting Foundation – VRF) Entegre Raporlama Çerçevesi’nde belirtilen temel kriterler de dikkate alınarak entegre düşünce yapısıyla 6 sermaye öğesi kapsamında yarattığımız değer sunulmuştur.
Raporumuz kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals – SDGs) ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles- WEPs) katkılarımıza da yer verilmiştir. Raporumuzun içeriği; departmanlarımızın paylaştığı veriler ve görüşlere istinaden hazırlanmış olup, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Raporlama periyodu boyunca ortaya çıkan sera gazı emisyonu, sürdürülebilir ürün ve hizmet, atık miktarı, enerji tüketimi, tasarrufu, yatırımlar, çalışanlar vb. sürdürülebilirlik performansıyla bağlantılı olarak seçilen kriterlere yönelik bağımsız dış güvence denetimi uygulanmıştır. Bu çerçevede yapılan denetimde, ilgili kriterler “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı” (ISAE 3000) ve “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri Standardı” (ISAE 3410) kapsamında doğrulanmıştır. 

Elde ettiğimiz sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak daha iyi seviyelere ulaştırmak için ortaya koyduğumuz çabayı ve paydaşlarımız için yarattığımız pozitif katma değeri, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde önümüzdeki raporlama döneminde de siz paydaşlarımızla raporumuz aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz. 

Paylaş!