Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Raporu 2023

Bu yıl dokuzuncusunu yayınladığımız Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Raporu; Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın (“Türk Hava Yolları”, “THY A.O.” ya da “Ortaklık”) sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması yönünde takip ettiği politika ve stratejileri, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda oluşan sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri ve gelecek vizyonunu paydaşlarımızın görüşlerine sunduğumuz ana bilgi kaynağıdır. Bu rapor, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından GRI Standartlarına uyumlu olarak 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Raporun içerik kapsamını Ortaklığın belirtilen tarihler arasında gerçekleştirdiği faaliyet verileri oluşturmaktadır. Konsolide finansal veriler dışında, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının iştiraklerine ait bilgiler aksi belirtilmedikçe bu rapor kapsamına dahil değildir. Ortaklığın Ar-Ge faaliyetleri, iştirakleri olan THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde Türk Hava Yolları 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ve daha önceki dönemlerde yayınlanan raporlara investor. turkishairlines.com adresinden ulaşabilirsiniz. sürdürülmekte olduğundan açıklanan Ar-Ge verilerine bu iştiraklere ait veriler dahil edilmiştir. Rapor’un temel içeriği oluşturulurken uluslararası standartlarla uyumlu biçimde gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmalarının sonucunda tespit edilen konuların yanı sıra, kurumsal taahhütler ve yasal yükümlülükler gereği açıklanması beklenen konular ve paydaş beklentileri dikkate alınmıştır. Raporda açıklanan 2022 yılına ait sera gazı beyanları bağımsız kuruluş tarafından TS EN ISO 14064-3: 2019 Standardına göre doğrulanmıştır. Doğrulama Beyanı’na raporun 93. sayfasından ulaşabilirsiniz.

Paylaş!