Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2023

Vodafone Türkiye1 olarak hayallerinizin yanında duruyoruz. Çünkü, bizler de sürdürülebilir bir dünya hayalimizi ancak sizlerin hayallerinin yanında durarak gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. 2023 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Raporumuzda 1 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 mali yılına ait performansımızı Sürdürülebilir İş Stratejisi ve Amaç Odaklı Vodafone yaklaşımı ile paylaşıyoruz. Öncelikli konularımız çerçevesinde geliştirdiğimiz projeler ile yarattığımız çevresel, sosyal ve ekonomik değeri ortaya koyuyoruz. Bu değeri, Vodafone Grubu’nun Amaç Odaklı Yaklaşımı rehberliği ile Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre değer alanlarını; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim odağında ele alarak ayrı ayrı açıklıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için belirlediğimiz kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmaları, projeleri, ilerleme durumumuzu ve yeni hedeflerimizi siz değerli paydaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Rapor içerisinde öncelikli konularımız, iyi uygulamalarımız, projelerimiz; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, küresel ve ulusal gelişmeler arasında bağ kurularak haritalandırılmış olup, dikkatimizi ve kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı sistematik şekilde açıklıyoruz. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu hazırladığımız Rapor, imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC) İlerleme Bildirimi olma özelliği taşırken, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkımızı da içeriyor.

Paylaş!